Rondreis door de Bijbel (Nieuwe testament)

NIEUWE RONDREIS DOOR DE BIJBEL (Nieuwe Testament), bij voldoende animo.

De Bijbel is het best verkochte, meest vertaalde en best verspreide boek ter wereld. Het is de bron en de norm voor ons geloof. En zonder de Bijbel is het voor ons onmogelijk om God en Zijn bedoelingen te leren kennen. Daarom verdient de Bijbel het om gelezen te worden! Toch is de Bijbel niet altijd gemakkelijk en blijft het voor velen (ook voor kerkmensen) een gesloten boek. Een goede inleidende cursus kan daar verandering in brengen.

De cursus ‘Rondreis door de Bijbel’ is bedoeld voor iedereen die verlangt naar meer kennis van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Vorig seizoen zijn we gestart met de derde keer dat deze cursus op ’s-Gravendeel gegeven wordt: in 2015-2016 behandelden we het Oude Testament, nu (in 2016-2017) is het Nieuwe Testament aan de beurt. Reden voor deze aanpak: we willen het aantal cursusavonden binnen één seizoen wat beperken.

Mocht u/jij vorig jaar het Oude Testament niet gevolgd hebt, dan is het geen enkel bezwaar om nu bij het Nieuwe Testament in te stromen. Kortom, nieuwe deelnemers zijn zeer welkom!

Tijdens de rondreis komen alle bijbelboeken aan bod (dit seizoen dus die uit het NT), ook de wat minder bekende. Dat gebeurt niet heel diepgaand (dat kan niet in een rondreis), maar meer vanuit een helikopterview, zodat de grote lijnen van het Oude en Nieuwe Testament zichtbaar worden. Er komen vragen aan bod als: Wat is de globale inhoud van de boeken? Wat zijn de achtergronden? Wat is de boodschap en de betekenis ervan voor toen en nu?

Een bepaalde voorkennis of vooropleiding is voor de cursus niet vereist. Enige voorbereiding thuis (aan de hand van het uitgereikte materiaal) is erg zinvol, maar niet verplicht of noodzakelijk. De ‘Rondreis door de Bijbel’ is zeer geschikt als vervolg op de (belijdenis)catechese of de Alpha-cursus, maar kan ook erg interessant zijn voor doorgewinterde kerkgangers die hun kennis van de Bijbel willen opfrissen, verbreden of verdiepen. Qua leeftijd maakt het niet uit: zowel jongeren (vanaf 18 jaar) als ouderen zijn van harte welkom! De cursus is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk en zal worden geleid door kerkelijk werker Jan Kranendonk.

Praktische informatie:
Frequentie: gemiddeld één keer per 2 á 3 weken (van november 2016 t/m februari 2017)
Aantal avonden: waarschijnlijk 6 avonden
Cursusavond: waarschijnlijk donderdagavond (concept-data: 3/11, 17/11, 8/12, 5/1, 2/2, 23/2) in de Ontmoetingskerk (19:45-22:00 uur)
Kosten: circa € 32,50 per persoon voor het cursusmateriaal: een mooie map met nuttige informatie over ieder Bijbelboek (een naslagwerk waar je je hele leven plezier van hebt!);aan degenen die de cursusmap al hebben wordt € 5,00 in rekening gebracht voor de uit te reiken hand-outs

Als er voldoende animo is en de Rondreis door de Bijbel doorgaat, zullen de praktische zaken (zoals de definitieve data, tijd en locatie) t.z.t. gecommuniceerd worden.
Om te peilen of er voldoende animo is om deze Rondreis door de Bijbel aan te bieden, wordt diegenen die geïnteresseerd zijn gevraagd zich zo snel mogelijk op te geven bij:

Jan Kranendonk,
Tel: 06-21453984
Email: kranendonk.j@ziggo.nl

07-08-2016 Openlucht zangdienst

Uitnodiging Openlucht Zangdienst 7 augustus.

In antwoord op vele enthousiaste reacties vorig jaar, kunnen we ook nu zeggen: U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de Openlucht-Zangdienst op 7 augustus. De dienst begint om 17.00 uur, en de locatie is op het plein bij “Ons Centrum”. Het thema is “ONT-MOETEN” en is voorbereid door de Follow Up groep. Er zijn prachtige liederen bij het thema uitgekozen om God te loven en te danken. (er is dus geen dienst in de Ontmoetingskerk.)

Er wordt medewerking verleend door een combo. Zij zullen voor de dienst al enkele liederen zingen. En jongens en meisjes die komen zingen, mogen hun muziekinstrumenten meenemen, er speciaal ook aan hen gedacht!

Na afloop van deze dienst willen we graag met gelegenheid geven om met elkaar na te praten en wat eten: Brengt u zelf iets lekkers mee? Dan maken we daar, in Ons Centrum”, een gezamenlijk buffet van en kunnen we van elkaars gerechten genieten. Dit kan bijvoorbeeld zijn : een salade, broodjes, gehaktballetjes, een pannetje soep, een cake, of wat u zelf die avond zou eten.. ( tip voor de hoeveelheid : als u voor uzelf of eigen gezin + 1 à 2 persoon extra, iets meebrengt is dit voldoende ). Voor drinken wordt gezorgd.

Maar laat bovenstaande geen belemmering zijn: als het niet lukt om iets mee te brengen, dat is geen probleem; er is genoeg. Of u heeft andere plannen na de dienst, dan bent u toch van harte uitgenodigd om mee te komen zingen! Als het weer het niet toelaat buiten te zingen, is de dienst in “Ons Centrum”.

Er liggen nog flyers in de kerk, mocht u nog anderen willen uitnodigen, dan kan dat natuurlijk.

Namens de Follow Up groep : We willen kinderen en ouderen, graag ontmoeten om samen te zingen, Tot ziens op zondagmiddag 7 augustus!