15-10-2017 Clubkampdienst ‘Gelijkenis door gelijkenissen’

15-10-2017 Clubkampdienst ‘Gelijkenis door gelijkenissen’

Dit weekend zijn de kinderen van onze clubs weer op kamp. Het thema van dit weekend is ‘Gelijkenis door gelijkenissen‘. Door het hele weekend heen is dit thema verwerkt.

Als jullie willen weten wat ze geleerd hebben dit weekend, kom dan volgende week zondag in de middag naar de clubkampdienst.

Jullie zijn allemaal, jong EN oud, uitgenodigd voor deze dienst!!

Hopelijk tot dan!

Zangdienst 01-10-2017

Zangdienst 01-10-2017

In de middag is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk die door de Commissie Kerk en Israël wordt voorbereid, met medewerking van Conny de Ronde. In deze dienst zal het thema rond Grote Verzoendag (Yom Kippoer) en Loofhuttenfeest (Soekot) meer aandacht krijgen en er zijn liederen bij dit thema gezocht. Net als vorig jaar bent u van harte welkom om vooraf,  vanaf 16.15 uur een kopje koffie of thee met Israëlische hapjes te proeven. U bent van harte uitgenodigd voor deze zangdienst, waarin we onze verbondenheid met Israël tot uiting kunnen brengen.
De collecte tijdens deze dienst is voor het Jaffa Instituut van Rabbijn Portowicz.

De collecte voor het Jaffa Instituut.
Op zondag 1 oktober: Israëlzondag, zal één van collectes bestemd zijn voor het Jaffa Instituut. Israël is een rijk land, maar wie achter de schermen kijkt, weet dat er ook armoede is. En daardoor armoe, net als in ons eigen land. In Jaffa (bij Tel Aviv), Bet Shemesh en Jeruzalem worden enkele duizenden kinderen van de ondergang gered door het werk van rabbijn David Portowicz en tientallen medewerkers. Dag in, dag uit – nu al ruim 20 jaar lang – wijden ze zich aan de opvang van kansarme jongens en meisjes. Zij komen uit de achterbuurten en krottenwijken, leven aan de rand van de afgrond en redden het alleen met hulp van buitenaf. Rabbijn Portowicz kreeg al tweemaal de Israëlische Staatsprijs voor Opvoedkunde, want als geen ander weet hij wat deze Joodse en Arabische jongens en meisjes nodig hebben. Allereerst is dat liefde, aandacht en begrip, maar daarnaast toch ook de nodige kennis om hun eigen toekomst op te bouwen. Rabbijn Portowicz: “We doen ons uiterste best om in de moeilijke omstandigheden van dit moment met ons werk door te gaan. Joden en Arabieren, die al jaren in ons land in betrekkelijke harmonie samenleven, houden elkaar scherp in de gaten. We kunnen niet anders dan onze veiligheidsmaatregelen opschroeven in het belang van de veiligheid van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd”. De resultaten van het Jaffa Instituut zijn zonder meer opmerkelijk te noemen. Diefstal, kleine criminaliteit, drugsverslaving en alcoholmisbruik namen in aanzienlijke mate af. De rabbijn tenslotte: “De belangrijkste reden dat ik geloof dat mensen het Jaffa Instituut zouden moeten steunen is, dat onze instelling bewezen heeft, dat verandering mogelijk is, ja zelfs zo goed als zeker gegarandeerd kan worden. Tegen mensen, die ons willen steunen kan ik oprecht zeggen: Uw investering in het Jaffa Instituut lóónt!”.

Zangdienst 06-08-2017

Zangdienst 06-08-2017

U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de Zangdienst in de open lucht op 6 augustus. De dienst begint om 17.00 uur, en de locatie is op het plein bij “Ons Centrum”. Het thema is “Even helemaal jezelf”.  Er zijn prachtige liederen bij het thema uitgekozen om God te loven en te danken. (er is dus geen dienst in de Ontmoetingskerk)
Er wordt medewerking verleend door een combo. En jongens en meisjes die komen zingen, mogen hun muziekinstrumenten meenemen, er is speciaal ook aan hen gedacht!

Na afloop van deze dienst willen we graag de gelegenheid geven om met elkaar na te praten en wat eten: Brengt u zelf iets lekkers mee?  Dan maken we daar, in Ons Centrum”, een gezamenlijk buffet van en kunnen we van elkaars gerechten genieten.  Dit kan bijvoorbeeld zijn : een salade, broodjes, gehaktballetjes, een pannetje soep, een cake, of wat u zelf die avond zou eten.. ( tip voor de hoeveelheid : als u voor uzelf of eigen gezin + 1  à 2 persoon extra, iets meebrengt is dit voldoende ). Voor drinken wordt gezorgd.

Maar laat bovenstaande geen belemmering zijn: als het niet lukt om iets mee te brengen, dat is geen probleem; er is genoeg. Of u heeft andere plannen na de dienst, dan bent u toch van harte uitgenodigd om mee te komen zingen! Als het weer het niet toelaat buiten te zingen, is de dienst in “Ons Centrum”.
Er liggen nog flyers in de kerk, mocht u nog anderen willen uitnodigen, dan kan dat natuurlijk.

We willen,  kinderen en ouderen, graag ontmoeten om samen te zingen.  Tot ziens op zondagmiddag 6 augustus!