Archief van
Categorie: Algemeen

Een bemoediging voor Pasen!

Een bemoediging voor Pasen!

De interkerkelijke evangelisatie commissie (IKE) heeft voor Pasen een filmpje opgenomen om iedereen een hart onder de riem te steken in deze bijzondere Paastijd. Waar we normaal gesproken rond deze tijd rozen uitdelen op dorp, kan dat dit jaar niet en doen we het digitaal.

Het zijn bijzondere tijden…
Op de eerste plaats omdat Jezus , voor ons (!!), de dood heeft overwonnen en we dit ieder jaar met Pasen weer mogen vieren. Daarnaast bijzonder in deze tijd van Corona, die nog overwonnen moet worden. Maar we weten waar we onze bescherming vinden. Onze hoop is Jezus en Hij is de Leeuw van Juda, die de weg voor ons heeft gebaand. Vertrouw daarop! Ga aan Zijn voeten zitten, want daar is rust en vrede, ook in deze tijden.

Ons gebed is dat dit filmpje vele van jullie en jullie naasten mogen bemoedigen en jullie een Koninklijke rust en vrede in jullie hart mag geven. Een vrede die alle verstand te boven gaat.

Een liefdevolle groet van jullie broeders en zusters van de IKE

Kerk zijn in deze tijd

Kerk zijn in deze tijd

Tot en met 1 juni 2020 zijn er in de Ontmoetingskerk ‘s-Gravendeel geen reguliere diensten en activiteiten als gevolg van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

We proberen met elkaar de verspreiding van het virus en de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal aanpassingen, gebaseerd op de adviezen van de Protestantse Kerk.

Geen reguliere kerkdiensten
Tot 1 juni 2020 zullen er geen kerkdiensten in de gebruikelijke vorm zijn.

Paasmorgendienst via YouTube
Voor de Paasmorgendienst zal er een online kerkdiensten beschikbaar zijn via YouTube. De link voor deze dienst zal op Paasmorgen beschikbaar zijn via deze website.

Activiteiten
Alle andere activiteiten zoals jeugd- en clubwerk zijn komen te vervallen.

Vragen
We volgen uiteraard de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om de maatregelen bij te stellen, zullen we u dat via de nieuwsbrief en de website laten weten. Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht via de scriba (scriba@ontmoetingskerksgravendeel.nl).