Archief van
Categorie: Israël

Informatie over de ontwikkelingen n.a.v de ontvoering en dood van de drie tieners op 12 juni j.l.
Informatie over de reis naar Israël op 1 april 2014.

07-10-2018 Zangdienst

07-10-2018 Zangdienst

Op Israëlzondagmiddag 2018, dit jaar op 7 oktober, 28 Tisjri 5779,  is er een Zangdienst in de Ontmoetingskerk, die door de Commissie Kerk en Israël wordt voorbereid, met medewerking van de gitaargroep ”Met hart en snaren” en Conny de Ronde op het orgel. In deze dienst zullen teksten uit Romeinen 11 en Hebreeën 11 gelezen worden. De Zangdienst wordt afgesloten met het prachtige lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’.
Net als vorig jaar willen we u uitnodigen om vanaf 16.15 uur een kopje koffie of thee met Israëlische hapjes te proeven. 

De collecte, die we graag onder uw aandacht willen brengen, gaat naar ALEH:

ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen, de best mogelijke zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel.  De mogelijkheden van kinderen met ernstige fysieke en cognitieve handicaps worden vaak onderschat. Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten, wordt er vaak gedacht dat rehabilitatie en persoonlijke ontwikkeling niet relevant voor ze is. De ervaring van ALEH bewijst het tegendeel. Vandaag de dag, krijgen meer dan 700 bewoners, van baby’s tot adolescenten, uitmuntende zorg in de vier afdelingen van ALEH, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hiermee is ALEH het grootste zorgnetwerk voor ernstig meervoudig gehandicapten in Israël. ALEH draagt de zorg voor kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ALEH en het leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn.
De gehandicaptenzorg van ALEH is een voorbeeld voor de hele wereld.  

Zie ook https://aleh.nl

Zangdienst 01-10-2017

Zangdienst 01-10-2017

In de middag is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk die door de Commissie Kerk en Israël wordt voorbereid, met medewerking van Conny de Ronde. In deze dienst zal het thema rond Grote Verzoendag (Yom Kippoer) en Loofhuttenfeest (Soekot) meer aandacht krijgen en er zijn liederen bij dit thema gezocht. Net als vorig jaar bent u van harte welkom om vooraf,  vanaf 16.15 uur een kopje koffie of thee met Israëlische hapjes te proeven. U bent van harte uitgenodigd voor deze zangdienst, waarin we onze verbondenheid met Israël tot uiting kunnen brengen.
De collecte tijdens deze dienst is voor het Jaffa Instituut van Rabbijn Portowicz.

De collecte voor het Jaffa Instituut.
Op zondag 1 oktober: Israëlzondag, zal één van collectes bestemd zijn voor het Jaffa Instituut. Israël is een rijk land, maar wie achter de schermen kijkt, weet dat er ook armoede is. En daardoor armoe, net als in ons eigen land. In Jaffa (bij Tel Aviv), Bet Shemesh en Jeruzalem worden enkele duizenden kinderen van de ondergang gered door het werk van rabbijn David Portowicz en tientallen medewerkers. Dag in, dag uit – nu al ruim 20 jaar lang – wijden ze zich aan de opvang van kansarme jongens en meisjes. Zij komen uit de achterbuurten en krottenwijken, leven aan de rand van de afgrond en redden het alleen met hulp van buitenaf. Rabbijn Portowicz kreeg al tweemaal de Israëlische Staatsprijs voor Opvoedkunde, want als geen ander weet hij wat deze Joodse en Arabische jongens en meisjes nodig hebben. Allereerst is dat liefde, aandacht en begrip, maar daarnaast toch ook de nodige kennis om hun eigen toekomst op te bouwen. Rabbijn Portowicz: “We doen ons uiterste best om in de moeilijke omstandigheden van dit moment met ons werk door te gaan. Joden en Arabieren, die al jaren in ons land in betrekkelijke harmonie samenleven, houden elkaar scherp in de gaten. We kunnen niet anders dan onze veiligheidsmaatregelen opschroeven in het belang van de veiligheid van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd”. De resultaten van het Jaffa Instituut zijn zonder meer opmerkelijk te noemen. Diefstal, kleine criminaliteit, drugsverslaving en alcoholmisbruik namen in aanzienlijke mate af. De rabbijn tenslotte: “De belangrijkste reden dat ik geloof dat mensen het Jaffa Instituut zouden moeten steunen is, dat onze instelling bewezen heeft, dat verandering mogelijk is, ja zelfs zo goed als zeker gegarandeerd kan worden. Tegen mensen, die ons willen steunen kan ik oprecht zeggen: Uw investering in het Jaffa Instituut lóónt!”.