Kerk zijn in deze tijd

Kerk zijn in deze tijd

Tot en met 1 juni 2020 zijn er in de Ontmoetingskerk ‘s-Gravendeel geen reguliere diensten en activiteiten als gevolg van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

We proberen met elkaar de verspreiding van het virus en de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal aanpassingen, gebaseerd op de adviezen van de Protestantse Kerk.

Geen reguliere kerkdiensten
Tot 1 juni 2020 zullen er geen kerkdiensten in de gebruikelijke vorm zijn.

Paasmorgendienst via YouTube
Voor de Paasmorgendienst zal er een online kerkdiensten beschikbaar zijn via YouTube. De link voor deze dienst zal op Paasmorgen beschikbaar zijn via deze website.

Activiteiten
Alle andere activiteiten zoals jeugd- en clubwerk zijn komen te vervallen.

Vragen
We volgen uiteraard de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om de maatregelen bij te stellen, zullen we u dat via de nieuwsbrief en de website laten weten. Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht via de scriba (scriba@ontmoetingskerksgravendeel.nl).

Reageren is niet mogelijk.
%d bloggers liken dit: