• Alle
  • Algemeen
  • Bijbel in één jaar
  • Israël
  • Komende gebeurtenissen

Bijbel in één jaar rooster 8 juli –  14 juli

8 juli (dag 189):           Psalm 81: 9-17, Handelingen 26:24 – 27:12, 2 Koningen 16:1 – 17:41
9 juli (dag 190):           Psalm 82: 1-8, Handelingen 27: 13-44, 2 Koningen 18:1 – 19:13
10  juli (dag 191):        Psalm 83: 1-19, Handelingen 28: 1-16, 2 Koningen 19:14 – 20:21
11 juli (dag 192):         Spreuken 16:28-17:4, Handelingen 28:17-31, 2Koningen 21:1–22:20
12 juli (dag 193):         Psalm 84: 1-8, Romeinen 1: 1-17, 2 Koningen 23:1 – 24:7
13 juli (dag 194):         Psalm 84: 9- 13, Romeinen 1: 18-32, 2 Koningen 24:8 – 25:30
14 juli (dag 195):         Psalm 85: 1-8, Romeinen 2: 1-16, Jona 1:1 – 4:11

Bijbel in één jaar rooster 8 juli –  14 juli Lees verder »

Bijbel in één jaar rooster 1 juli –  7 juli

1 juli (dag 182): Psalm 78: 56 – 72, Handelingen 21: 1-26, 2 Koningen 3:1 – 4:37
2 juli (dag 183): Psalm 79: 1-13, Handelingen 21:27 – 22:21, 2 Koningen 4:38–6:23
3 juli (dag 184): Spreuken 16: 8-17, Handelingen 22:22–23:11, 2 Koningen 6:24–8:15
4 juli (dag 185): Psalm 80: 1-8, Handelingen 23: 12-35 , 2 Koningen 8:16 – 9:37
5 juli (dag 186): Psalm 80: 9 – 20, Handelingen 24: 1-27, 2 Koningen 10:1 – 11:21
6 juli (dag 187): Psalm 81: 1-8, Handelingen 25: 1-22, 2 Koningen 12:1 – 14:22
7 juli (dag 188): Spreuken 16:18-27, Handelingen 25:23-26:23, 2 Koningen 14:23 –15:38

Bijbel in één jaar rooster 1 juli –  7 juli Lees verder »

Bijbel in één jaar rooster 24 juni – 30 juni

24 juni (dag 175):       Psalm 78: 1-8, Handelingen 16: 1-15, 1 Koningen 12:25 – 14:20
25 juni (dag 176):       Spreuken 15: 21-30, Handelingen 16: 16-40, 1 Koningen 14:21–16:7
26  juni (dag 177):       Psalm 78: 9-16, Handelingen 17: 1-21, 1 Koningen 16:8 – 18:15
27 juni (dag 178):       Psalm 78: 17-31, Handelingen 17:22–18:8 , 1 Koningen 18:16-19:21
28 juni (dag 179):       Psalm 78: 32-39, Handelingen 18:9 – 19:30, 1 Koningen 20:1 – 21:29
29 juni (dag 180):       Spreuken 15:31 – 16:7, Handelingen 19: 14-41, 1 Koningen 22: 1-53
30 juni (dag 181):       Psalm 78: 40-55, Handelingen 20: 1-38, 2 Koningen 1:1 – 2:25

Bijbel in één jaar rooster 24 juni – 30 juni Lees verder »

Scroll naar boven