Nieuws

Bijbel in één jaar rooster 26 februari – 3 maart

Bijbel in één jaar rooster 26 februari – 3 maart

26 februari (dag 57):      Psalm 26: 1-12, Marcus 9: 2-32, Exodus 39:1 – 40:38
27 februari  (dag 58):     Psalm 27: 1-6, Marcus 9:33 – 10:12, Leviticus 1:1 – 3:17
28 februari (dag 59):      Psalm 27: 7-14, Marcus 10: 13-31, Leviticus 4:1 – 5:30
29 februari (dag 60):      Spreuken 6: 12-19, Marcus 10: 32-52, Leviticus 5:14 – 7:10
1 maart (dag 61):            Psalm 28: 1-9, Marcus 11: 1-25, Leviticus 7:11 – 8:36
2 maart (dag 62):            Psalm 29: 1-11, Marcus 11:27 – 12:12, Leviticus 9:1 – 10:20
3 maart (dag 63):            Psalm 30: 1-8, Marcus 12: 13-27, Leviticus 11:1 – 12:8

Bijbel in één jaar – rooster 19 februari – 25 februari

Bijbel in één jaar – rooster 19 februari – 25 februari

19 februari (dag 50):       Psalm 23: 1-6, Marcus 4:30 – 5:20, Exodus 25:1 – 26:37
20 februari  (dag 51):     Psalm 24: 1-10, Marcus 5:21 – 6:6a, Exodus 27:1 – 28:43
21 februari (dag 52):       Spreuken 5: 15-23, Marcus 6:6b – 29, Exodus 29:1- 30:38
22 februari (dag 53):       Psalm 25:1-7, Marcus 6:30 – 6:56, Exodus 31:1 – 33:6
23 februari (dag 54):       Psalm 25: 8-15, Marcus 7: 1-30, Exodus 33:7 – 34:3
24 februari (dag 55):       Psalm 25: 16-22, Marcus 7:31 – 8:13, Exodus 35:1 – 36:8
25 februari (dag 56):       Spreuken 6: 1-11, Marcus 8:14 – 9:1, Exodus 37:1 – 38:31

Bijbel in één jaar – rooster 12 februari – 18 februari

Bijbel in één jaar – rooster 12 februari – 18 februari

12 februari (dag 43):       Psalm 21:1-8, Mattheüs 27:11-44, Exodus 11:1-12:51
13 februari  (dag 44):     Spreuken 4:20-27, Mattheüs 27:45-66, Exodus 13:1-14:31
14 februari (dag 45):       Psalm 21:9-14, Mattheüs 28: 1-20, Exodus 15:1 – 16:36
15 februari (dag 46):       Psalm 22:1-12, Marcus 1: 1-28:, Exodus 17:1 – 18:2
16 februari (dag 47):       Psalm 22: 12-22, Marcus 1:29 – 2:17, Exodus 19:1 – 20:26
17 februari (dag 48):       Spreuken 5: 1-14, Marcus 2:18  -3:30:, Exodus 21:1 – 22:31
18 februari (dag 49):       Psalm 22: 23-32, Marcus 3:31 – 4:29, Exodus 23:1 – 24:18

Bijbel in één jaar – rooster 5 februari – 11 februari

Bijbel in één jaar – rooster 5 februari – 11 februari

5 februari (dag 36):      Spreuken 4:1-9, Mattheüs 24:1-31, Job 35:1-37:24
6 februari  (dag 37):     Psalm 18:37-42, Mattheüs 24:32 – 25:13, Job 38:1-40:2
7 februari (dag 38):      Psalm 18:43-51, Mattheüs 25: 14-46, Job 40:3 – 42:17
8 februari (dag 39):      Psalm 19:1-7, Mattheüs 26:1-30, Exodus 1:1 – 3:22
9 februari (dag 40):      Spreuken 4:10-19, Mattheüs 26:31-46, Exodus 4:1 – 6:12
10 februari (dag 41):     Psalm 19:8-15, Mattheüs 26:47-68, Exodus 6:13-8:32
11 februari (dag 42):     Psalm 20:1-10, Mattheüs 26:69 – 27:10, Exodus 9:1 – 10:29

Bijbel in één jaar – rooster 22 januari-28 januari

Bijbel in één jaar – rooster 22 januari-28 januari

29 januari (dag 29):  Psalm 17:6-12, Mattheüs 20:1-19, Job11:1-14:22
30 januari (dag 30):   Psalm 17: 13-15, Mattheüs 20:20-34, Job15:1-18:21
31 januari (dag 31):   Psalm 18:1-6, Mattheüs 21:1-17, Job 19:1-21:34
1 februari (dag 32):   Spreuken 3:21-35, Mattheüs 21:18-32, Job 22:1-24:25
2 februari (dag 33):   Psalm 18:7-15, Mattheüs 21:33-22:14, Job 25:1- 29:25
3 februari (dag 34):   Psalm 18:16-24, Mattheüs 22:15-46, Job 30:1-32:22
4 februari (dag 35):   Psalm 18:25-36, Mattheüs 23:1-39, Job 33:1-34:37