• Alle
  • Algemeen
  • Bijbel in één jaar
  • Israël
  • Komende gebeurtenissen

Bijbel in één jaar rooster 17 juni – 23 juni

17 juni (dag 169):    Spreuken 15: 1-10, Handelingen 11:19 – 2:19a,1 Koningen 2:13 – 3:15
18 juni (dag 170):    Psalm 74: 18-23, Handelingen 12:19b 13:12, 1 Koningen 316 – 5:18
19  juni (dag 171):   Psalm 75: 1-11, Handelingen 13: 13-41, 1 Koningen 6:1 – 7:22
20 juni (dag 172):    Psalm 76: 1- 13, Handelingen 13:42 – 14:7 , 1 Koningen 7:23 – 8:21
21 juni (dag 173):    Spreuken 15: 11-20, Handelingen 14: 8-28, 1 Koningen 8:22 – 9:9
22 juni (dag 174):    Psalm 77: 1-10, Handelingen 15: 1-21, 1 Koningen 9:10 – 11:13
23 juni (dag 175):    Psalm 77: 11 – 21, Handelingen 15: 22-41, 1 Koningen 11:14 – 12:24

Bijbel in één jaar rooster 17 juni – 23 juni Lees verder »

Bijbel in één jaar rooster 10 juni – 16 juni

10 juni (dag 162): Psalm 71: 19-24, Handelingen 6:1 – 7:19, 2 Samuël 15:13 – 16:14
11 juni (dag 163): Psalm 72: 1-20, Handelingen 7:20 -43, 2 Samuël 16:15 – 18:18
12 juni (dag 164): Psalm 73: 1-14, Handelingen 7:44 – 8:3, 2 Samuël 18:19 – 19:43
13 juni (dag 165): Spreuken 14: 25-35, Handelingen 8: 4-40 , 2 Samuël 20:1 – 21:22
14 juni (dag 166): Psalm 73: 15-28, Handelingen 9: 1-31, 2 Samuël 22:1 – 23:7
15 juni (dag 167): Psalm 74: 1-9, Handelingen 9:32-10:23a, 2 Samuël 23:8 – 24:25
16 juni (dag 168): Psalm 74:10-17, Handelingen 10:23b – 11:18, 1 Koningen 1:1 – 2:12

Bijbel in één jaar rooster 10 juni – 16 juni Lees verder »

Bijbel in één jaar rooster 3 juni – 9 juni

3 juni (dag 155):          Psalm 69: 14-29, Handelingen 1: 1-22, 2 Samuël 3:22 -5:5
4 juni (dag 156):          Psalm 69: 30-37, Handelingen 1: 23 – 2:21, 2 Samuël 5:6 – 6:23
5 juni (dag 157):          Spreuken 14:5 -14, Handelingen 2: 22-47, 2 Samuël 7:1 – 8:18
6 juni (dag 158):          Psalm 70:1-6, Handelingen 3: 1-26, 2 Samuël 9:1 – 10:19
7 juni (dag 159):          Psalm 71: 1-8, Handelingen 4: 1-22, 2 Samuël 11:1 – 12:31
8 juni (dag 160):          Psalm 71: 9-18, Handelingen 4:23 – 5:11, 2 Samuël 13: 1-39
9 juni (dag 161):          Spreuken 14: 15-24, Handelingen 5: 12-42, 2 Samuël 14:1 – 15:12

Bijbel in één jaar rooster 3 juni – 9 juni Lees verder »

Scroll naar boven