Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Even voorstellen..
Wij zijn de gereformeerde kerk in ‘s-Gravendeel en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, kort gezegd PKN. Onze naam ‘Ontmoetingskerk’ geeft aan wat wij belangrijk vinden om als kerkelijke gemeente na te volgen:

 1. God ontmoeten:
  • Wij willen Jezus Christus (als Redder) centraal stellen in ons (gemeente) leven.
  • Wij willen bijbelgetrouw leven en handelen
  • Wij willen de Heilige Geest laten werken in ons (gemeente) leven
 2. Elkaar als gemeente ontmoeten:
  • Wij willen samen kerk zijn
  • Wij willen openstaan voor elkaars geloofsbeleving
 3. De ander ontmoeten:
  • Wij willen toegankelijk zijn voor mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te komen.

Wat doen wij?
Elke zondag houden we 2 kerkdiensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur. Iedereen is welkom in onze diensten.
In de kerkdiensten willen we God ontmoeten en Hem eren om Wie Hij is, door voor hem te zingen en tot Hem te bidden. Ook legt een predikant een gedeelte van de Bijbel uit.

De morgendiensten zijn meestal traditioneel van karakter, waarbij de liederen door het orgel worden begeleid.

De middagdiensten zijn een aantal keer per maand gericht op speciale doelgroepen, zoals gezinnen(gezinsdiensten), jongeren/tieners/kinderen (jeugddiensten) en mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te komen (ontmoetingsdiensten). De liederen in deze diensten worden begeleid door onze eigen band ‘Revival’

Naast de kerkdiensten worden er veel andere activiteiten georganiseerd. Zo hebben we een kinder- en jeugd club, een jeugdvereniging, catechisatiegroepen( onderwijs voor de jeugd), groeigroepen, gebedskringen en diverse onderwijsavonden en cursussen. Het omzien naar elkar (dichtbij of ver weg) krijgt vorm in het pastoraat en diaconaat. Met alles wat we als gemeente doen, willen we nastreven waar we als kerk voor staan!

Waar staan wij voor?
We willen een kerk zijn die Jezus Christus en Zijn werk centraal stelt. We willen de Bijbel als leidraad voor ons gemeente-zijn gebruiken en vanuit de Bijbel hebben we de volgende gemeentedoelen opgesteld:

 1. God liefhebben
 2. Elkaar liefhebben
 3. Jezus (na)volgen
 4. God, de gemeente en de ander dienen
 5. Getuigen van Gods liefde en het goede nieuws van Jezus verspreiden

Waar kunt u ons vinden?
Klik hier voor onze adresgegevens: contact

Als u vragen heeft over onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
Petra de Kreek
Tel.  078 078-6736186
E-mail scriba@ontmoetingskerksgravendeel.nl

Klik hier voor de flyer van onze gemeente : Flyer ontmoetingskerk

Voor meer informatie over onze gemeente zie ‘Ons beleid

Alle informatie over onze diensten en activiteiten zijn te vinden op onze site.

Wij hopen u graag in de toekomst te ontmoeten!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.