Zangdienst 01-12-2019 ‘Van donker naar stralend Licht’

Zangdienst 01-12-2019 ‘Van donker naar stralend Licht’

Voor de zangdienst van 1 december, eerste Adventzondag, hebben een aantal gemeenteleden, als statushouders in ons midden,  het onderwerp “van donker naar stralend Licht” mede voorbereid. Dit komt tot uiting door middel van de Bijbelteksten, gebeden en liederen. Zij hebben persoonlijk ondervonden in wat het betekent om in tijden van diepe duisternis te moeten leven, maar door de Here Jezus te leren kennen, hebben zij ervaren  dat Hij een Toevlucht, een Trooster en Koning wil zijn. Een stralend Licht in de duisternis, tijdens de moeilijke periodes van hun leven.

Vanaf 16.15 uur staat er koffie en thee klaar met Iraanse lekkernijen.

U wordt van harte uitgenodigd, om samen, op te gaan naar het Kerstfeest.

Even voorstellen

Even voorstellen

Met sommigen van u heb ik op de gemeenteavond van 7 oktober kennis mogen maken, anderen hebben via de kerktelefoon mijn verhaal gehoord, maar er zullen er ongetwijfeld ook vele zijn die alleen mijn naam in een vorige nieuwsbrief hebben zien verschijnen.

Ik ben Jan de Visser, predikant van de Exodusgemeente van Middelharnis – Sommelsdijk. Na een tiental jaren in het onderwijs gewerkt te hebben ben ik 10 jaar werkzaam geweest als predikant, eerst in Nieuwdorp (Zld) en daarna in Maassluis. Daar ben ik gevraagd om wethouder te worden, en dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Toen daar een einde aan kwam, kreeg ik de uitnodiging om mee te werken aan de doorstart van advocatenkantoor, en omdat ik in de loop van de jaren ook mijn rechtenstudie heb afgerond, kon ik daar op ingaan. In de jaren dat ik advocaat en wethouder was, ben ik als gastpredikant in heel veel gemeenten voorgegaan.

In de zomer van 2017 heb ik mij weer beroepbaar gesteld, en al snel ontstond het contact met de Exodusgemeente van Middelharnis – Sommelsdijk. Daar ben ik op 8 juli vorig jaar bevestigd tot predikant.

Enige tijd geleden kreeg ik van onze classispredikant, ds. Arie van der Maas, het verzoek om me als extern voorzitter aan de Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravendeel te verbinden. Na enkele gesprekken en bestudering van het visitatierapport heb ik op dit verzoek ‘Ja’ gezegd. In de kerkenraadsvergadering van 1 oktober jl. heeft de kerkenraad deze benoeming formeel gemaakt met een kerkenraadsbesluit. Vandaar, dat ik de gemeenteavond van 7 oktober heb mogen leiden.

Op dit moment ben ik druk bezig om allerlei afspraken te maken over moderamen– en kerkenraadsvergaderingen, en daarin zullen wij ons hoofdzakelijk bezighouden met de vraag hoe we het geloofsgesprek over de identiteit van onze gemeente kunnen gaan voeren, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Later meer!

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
0187-769034
jdevisser@exoduskerk.nl

Lopende zaken
Je zou je af kunnen vragen hoe het dan zit met de huidige voorzitter, Adrie Tolenaars. Je kunt immers niet twee voorzitters hebben. Afgesproken is, dat Adrie de functie van vicevoorzitter vervult. Hij is het aanspreekpunt voor alle lopende zaken en organisatorische aangelegenheden. Als het gaat om zaken, waar het visitatierapport over ging (spanning in de gemeente, identiteit, geloofsgesprek, jeugdwerk, communicatie), ben ik daarvoor het aanspreekpunt. Dat geldt voor alle gremia in de kerk, dus zowel voor de kerkenraadsleden als voor individuele gemeenteleden.

We hopen met deze taakverdeling tegemoet te komen aan een van de adviezen van de visitatiecommissie, nl. het aanvaarden van hulp van buitenaf.

Ds. Jan de Visser