Jaarthemadiensten

Jaarthemadiensten

Jaarthemadiensten zijn de samenkomsten die gehouden worden rondom het jaarthema van de gemeente. De diensten vinden plaats in de ochtend en ongeveer 6 keer per jaar. In seizoen 2020-2021 zullen de themadiensten een uitwerking zijn van ons jaarthema ‘Prettig kennismaken’.

Themadiensten kenmerken zich door de volgende ‘ingrediënten’:

  • Een aansprekend en opbouwend thema voor het persoonlijk geloof én het gemeenteleven
  • Een dienst waarin jong en oud zich thuis voelt
  • Een variatie van liederen uit diverse liedbundels (Liedboek der kerken, Opwekkingsbundel, Evangelische Liedbundel, Johannes de Heer e.d.). De liederen worden afwisselend begeleid met het orgel en de piano
  • Medewerking van gemeenteleden door bijv. het lezen van het Bijbelgedeelte, het uitspreken van een gebed of een muzikale bijdrage
  • Extra aandacht voor de kinderen door bijv. een kindermoment of een kinderlied

Informatie over deze diensten is te verkrijgen bij Pauline Kranendonk