Archief van
Tag: Pasen

Passie van Pasen 2018

Passie van Pasen 2018

PASSIE VAN PASEN KEERT TERUG!–  financiële ondersteuning gevraagd
Wij zijn blij om u te kunnen mededelen dat er op 31 maart 2018 opnieuw twee uitvoeringen van de ‘Passie van Pasen in concert‘ zullen plaatsvinden!
De  ‘Passie van Pasen in concert‘ vindt zijn oorsprong in het landelijk bekende event ‘The Passion’, zoals ieder jaar uitgezonden op televisie (via EO/RKK). Het verhaal van Jezus’ laatste dagen, Zijn lijden, sterven en opstanding wordt tijdens de ‘Passie van Pasen in concert‘  herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten van o.a. Jeroen van den Boom, Marco Borsato, De Kast, U2 en Maan.

Bijzonder dit jaar is de medewerking van de Zandprinses (dochter van de bekende Zandtovenaar). Zij zal de vertelling en de muziek visueel ondersteunen met zandtekeningen.

Om het concert ook in 2018 zo toegankelijk mogelijk te houden voor onze dorpsgenoten, willen wij graag een beroep op u doen. Door middel uw financiële bijdrage kunnen wij namelijk een deel de onkosten dekken en kan de kaartprijs voor de concertbezoekers zo laag mogelijk worden gehouden.

Hoe kunt u een financiële bijdrage leveren?
U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL71 RABO 0323 0532 03 t.n.v. Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IKE) o.v.v. ‘gift tbv Passie van Pasen’.
Het zou het fijn zijn als u dit zo snel mogelijk kunt doet (liefst vóór 24 januari), zodat we tijdig weten op welk bedrag we in totaal ongeveer kunnen rekenen.
Bent u ondernemer en mocht u vanuit uw onderneming willen sponsoren, dan verwijzen we u naar het onderdeel ‘sponsoring’ op onze website. Daar wordt u de mogelijkheid geboden een sponsorformulier in te vullen. Indien u dit formulier digitaal invult en verzendt via onze website, dan zal u een factuur worden toegezonden.

Ook particulieren die een gift van €50,- of meer willen geven, verzoeken we het sponsorformulier op de website in te vullen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bij een gift of sponsoring vanaf een bedrag van €50,- heeft u recht op 2 (gratis) gereserveerde plaatsen voor één van de twee uitvoeringen.
Voor ondernemers: uw bedrijfsnaam en/of logo kan voorafgaand aan en aansluitend op het concert via een beamer worden geprojecteerd op 2 grote schermen. Na het invullen van het formulier op onze website zal hierover met u contact worden opgenomen.

Meer informatie over het concert (aanvangstijden, laatste nieuws, etc.) vindt u via www.depassievanpasen.nl. Tevens zijn wij te vinden op Facebook.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

De Passie van Pasen (PR Commissie)

E
depassion2015@gmail.com
M: 06 30650455

Zangdienst ‘Op weg naar Pasen’ 02-04-2017

Zangdienst ‘Op weg naar Pasen’ 02-04-2017

Op 2 april 2017 zal om 17.00 uur in de Ontmoetingskerk, Vlasakker 2 te ‘s-Gravendeel een zangdienst gehouden worden die IKK Kairos www.ikk-kairos.nl heeft georganiseerd.
Het thema van deze zangdienst is “Op weg naar Pasen”.

Zingen staat centraal in deze dienst. Behalve koorzang is er in deze dienst volop gelegenheid om zelf liederen mee te zingen.

Naast het zingen zal er ook een aantal schriftlezingen worden gelezen en een gedicht worden voorgedragen.

U bent van harte uitgenodigd om “Op weg naar Pasen” de zangdienst bij te wonen!

Namens IKK Kairos, www.ikk-kairos.nl
Laura van Kleef-van Iperen,
Secretaris

Passie van Pasen 2016

Passie van Pasen 2016

logo PVP

Op 26 maart 2016 zal de ‘s-Gravendeelse variant op The Passion, namelijk de Passie van Pasen, plaatsvinden. Tijdens de Passie van Pasen zal het verhaal van Jezus’ laatste dagen, zijn lijden, sterven én zijn opstanding wordt herverteld met eigentijdse muziek, songs en teksten. De Passie van Pasen sluit aan bij en lift mee op het succes van het inmiddels landelijk bekende tv-event The Passion (zoals vanaf 2011 jaarlijks op Witte Donderdag uitgezonden door EO/KRO).

Wegens de grote belangstelling in 2015 brengen we in 2016 twee sfeervolle concerten van zo’n vijf kwartier per concert, op stille zaterdag 26 maart 2016 in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente ‘s-Gravendeel. Het eerste concert vangt aan om 19:00 uur (zaal open om 18:30 uur). Het tweede concert heeft een aanvangstijd van 21:15 (zaal open om 20:45 uur). Daarbij wordt het lijdensverhaal van Jezus gecombineerd met moderne popmuziek van o.a. Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis en Michael Jackson. De songteksten zullen niet alleen Nederlandstalig, maar soms ook Engelstalig zijn. We hebben een goede band met diverse (ook ’s-Gravendeelse) vocalisten, namelijk Silvia Robbemont, Jurko van Veenendaal, Hanna Mesker, Eefje Groeneveld, Culmore Bell, Arno van Noort en Theresia Sint-Nieklaas.
foto PVP

De Passie van Pasen is een mooie gelegenheid om mensen voor uit te nodigen die niet snel naar een kerkdienst zouden komen, maar wel open staan voor deze combinatie van Jezus’ verhaal met eigentijdse muziek en teksten.

Toegangskaarten van €2,50 per stuk (vooralsnog alleen verkrijgbaar in de voorverkoop) zijn vanaf 1 maart 2016 verkrijgbaar bij DA Van Zessen en JUMBO Van der Hoek. Voor geïnteresseerden buiten ‘s-Gravendeel kan er voor aankoop van kaarten vanaf 1 maart 2016 een bestelling worden geplaatst via e-mail.

Bij de uitgang is er een collecte voor de ‘Voedselbank Hoeksche Waard’.

Juist rond Pasen gaat het om wat Jezus voor ons deed, om een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven te kunnen geven.

Daarover gaat het ook in De Passie van Pasen: goed nieuws dat breed gedeeld moet worden. Denk vast eens na wie u/jij voor deze activiteit zou willen uitnodigen!
www.depassievanpasen.nl